"Podatki przypominają pod pewnymi względami matkę - często ich nie rozumiemy, ale rzadko można o nich zapomnieć."

Lord Bramwell
 

Kompleksowa obsługa zus, kadr i płac, sprawy pracownicze.

Outsourcing usług związanych z wypłacanym wynagrodzeniem, to cały specjalistyczny dział naszej firmy. Oferta nasza skierowana jest do każdego kto zatrudnia pracowników. Bez znaczenia przy tym jest czy pracowników jest dwóch czy 2000. Mała firma zatrudniająca kilku pracowników zaoszczędza dzięki naszej pracy czas i pieniądze, które musiałaby wydać, aby sprostać wysokim wymaganiom stawianym zarówno przez ZUS jak i całe prawo pracy. Zalety zlecania firmom zewnętrznym obsługi płac przez duże firmy zostały dawno przez nie dostrzeżone i dzisiaj prawie 70% z nich korzysta z tej formy outsourcingu. Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie związane jest z wypełnianiem szeregu obowiązków nałożonych na pracodawcę przez różne gałęzie prawa. Spełnienie ich wszystkich wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i sporego nakładu pracy. Przejmując wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników zapewniamy naszym Klientom możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności.

Zakres naszych usług to między innymi:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników
 • przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji od wypłaconych wynagrodzeń
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • raporty płacowe dla zarządu
Obsługę płac możemy uzupełnić o kadry, czyli:
 • prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kart urlopowych
 • organizacja badań lekarskich
 • raporty płacowe dla zarządu
Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych Klientów modyfikujemy zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb. Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji na każdym etapie współpracy.

Więcej informacji na ten temat, uzyskacie Państwo w naszym Biurze w Białymstoku przy ulicy Waszyngtona 18 lok. 111, telefonicznie (085-742 66 64 i 085-746 66 31 lub kierując pytanie na: biuro@advoktus.pl


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia