"Beniamin Franklin powiedział, że nie ma nic pewnego oprócz śmierci i podatków - to prawda, tyle, że śmierć nie staje się z roku na rok coraz bardziej dokuczliwa."

Autor nieznany
 

Księgowość to nie tylko umiejętność obsługi komputera i wprowadzanie danych! To głównie wiedza z wielu gałęzi prawa podatkowego, cywilnego i innych. Advokatus zaspokaja potrzeby tych przedsiębiorców dla których najkorzystniejszym rozwiązaniem jest profesjonalny i rzetelny outsourcing usług księgowych.

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów
  • w zależności od potrzeb przygotowujemy lub modyfikujemy zakładowy plan kont
  • dla płatników VAT-u prowadzimy odpowiednie rejestry tego podatku
  • w zależności od potrzeb sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia
  • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów
  • reprezentujemy naszego Klienta w w/w urzędach w zakresie naszego umocowania
  • raporty i wyniki księgowości udostępniamy naszym Klientom, gwarantujemy przy tym całkowitą poufność
  • udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych
Proponujemy Państwu trzy formy świadczenia usług księgowych:
  • Dostarczacie Państwo dokumenty do naszego biura lub odbieramy je sami i u nas są one księgowane. Tradycyjna i najczęstsza obecnie forma naszych usług księgowych.
  • Nasz pracownik księguje dokumenty u Państwa w firmie. Warunkiem tej formy usług jest zapewnienie naszemu pracownikowi odpowiedniego dostępu do komputera z oprogramowaniem stosowanym przez nas. Zaletą tej usługi jest pozostawanie dokumentów w siedzibie firmy oraz bezpośredni kontakt z osobą księgującą.

Jednym z bardzo ważnych aspektów naszej pracy jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na kilka lat albo i rzadziej. My obsługujemy od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronimy Państwa interesów i efektów swej pracy.

Obsługa finansowo - księgowa

przez advokatus to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów.

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa Firmy, pracownik naszej Kancelarii musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika - specjalisty prawa podatkowego. W Kancelarii ADVOKATUS prowadzimy Państwu wszystkie niezbędne ewidencje takie jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową. Sporządzamy plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarczane są do odpowiednich urzędów. Przygotowujemy dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługujemy ewentualne kontrole Państwa Firmy, a jeśli trzeba to reprezentujemy w postępowaniu podatkowym, bądź przed WSA i NSA. Zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczymy. Udzielamy wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

Więcej informacji na ten temat, uzyskacie Państwo w naszym Biurze w Białymstoku przy ulicy Waszyngtona 18 lok. 111, telefonicznie (085-742 66 64 lub 085-746 66 31) lub kierując pytanie na adres :biuro@advoktus.pl


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia