"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uśmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażądano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Advokatus to firma prowadz±ca prace doradcze i usługowe w biznesie. Obejmuj± one następuj±ce dziedziny:

  • doradztwo podatkowe i prawne;
  • wycena przedsiębiorstw;
  • prywatyzacja przedsiębiorstw;
  • przekształcanie form prawnych przedsiębiorstw;
  • zakładanie i organizacja przedsiębiorstw;
  • organizowanie struktur przedsiębiorstwa;
  • likwidacja przedsiębiorstw;
  • oddłuzanie i usuwanie sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie i kadry zarz±dzajacej;
  • prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie: księgowo¶ć, kadry, zus, bhp, obsługa prawna i podatkowa, windykacja należno¶ci, zabezpieczenie kontraktów, doradztwo ekonomiczne i finansowe wraz z usługami naszych pracowników u klientów;

Profil działalności | Historia firmy | Księgowość | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowości i wydarzenia