"Śmierć - to tylko nagłe zaprzestanie płacenia podatków."

Anonim z kręgów administracji podatkowej
 

Z naszymi klientami zawieramy umowy o cykliczną obsługę bądź jednorazowe zlecenia. Tylko pisemna umowa z naszym biurem daje Państwu pełną gwarancję ochrony ubezpieczeniowej z naszych polis OC. Po podpisaniu umowy z naszym biurem przejmujemy za naszego Klienta w uzgodnionym zakresie obowiązki księgowe, sprawozdawcze i inne.

Klienci koncentrują się na przedmiocie swojej działalności i ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych. Ustalamy indywidualnie częstotliwość i sposób przekazywania dokumentacji księgowej. Wyznaczamy osoby odpowiedzialne w naszym biurze za obsługę i kontakt z Klientem. Ustalamy wiele technicznych szczegółów nowo nawiązanej współpracy.
Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę, lub usługi tylko jednego z działów naszej firmy.

Proponujemy Państwu trzy formy świadczenia usług księgowych i obsługi wypłacanych wynagrodzeń:
  • Dostarczacie Państwo dokumenty do naszego biura lub odbieramy je sami i u nas są one księgowane. Tradycyjna i najczęstsza obecnie forma naszych usług księgowych.

  • Nasz pracownik księguje dokumenty u Państwa w firmie. Warunkiem tej formy usług jest zapewnienie naszemu pracownikowi odpowiedniego dostępu do komputera z wskazanym oprogramowaniem. Zaletą tej usługi jest pozostawanie dokumentów w siedzibie firmy oraz bezpośredni kontakt z osobą księgującą.

Oprócz podstawowej usługi prowadzenia księgowości proponujemy:
  • outsourcing płac,
  • ubezpieczenia,
  • doradztwo podatkowe,
  • monitorowanie i windykację należności,
  • zastępstwo przed sądami.

Często też Klienci chcą od biura innych, nietypowych usług - np. wysyłka korespondencji firmy - a dobre biuro powinno zapewnić jak najszersze spektrum swoich usług.
Uważacie Państwo, że taka usługa jest pewnie droga i stać na nią tylko większe firmy. Kancelaria ADVOKATUS zawsze stała na stanowisku, że na nasze usługi powinno być stać każdego Klienta. Nie można jednak oczekiwać profesjonalnej i rzetelnej obsługi za cenę z "szarej strefy".


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia