"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Obowiązkowe dane na korekcie faktury

Wyrok NSA sygn. akt I FSK 392/13 z dnia 27.02. 2014 r.

Zdaniem Sądu wymóg zamieszczenia na fakturze korygującej numeru faktury korygowanej, ustanowiony przez polskiego ustawodawcę, mający na celu zagwarantowanie poprawnego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (zarówno u wystawcy faktury korygującej, jak i kontrahenta, który na podstawie tej faktury ma obowiązek dokonania korekty podatku VAT), zawiera się w granicach zakreślonych art. 273 Dyrektywy 112, a zatem przepisy prawa krajowego są zgodne z przepisami unijnymi. NSA wyjaśnił, że podanie numeru faktury korygowanej jest najprostszym i najmniej uciążliwym sposobem wskazania w sposób wyraźny i jednoznaczny, do jakiej faktury odnosi się korekta. Zdaniem Sądu trudno w takiej sytuacji uznać umieszczenie tego elementu faktury korygującej w przepisach krajowych za naruszenie przepisów unijnych.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia