"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Do obniżenia VAT niepotrzebne potwierdzenie korekty

Fakturę korygującą można uwzględnić w rozliczeniu VAT przed uzyskaniem od kontrahenta potwierdzenia jej odbioru - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 25 lipca 2007r.

Obowiązek potwierdzania wystawianych faktur korygujących wynika z § 16 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 roku.

Bez takiego potwierdzenia - bądź to w formie podpisu na fakturze, bądź poprzez potwierdzenie odbioru przesyłki, która zawiera fakturę korygującą, urzędnicy skarbowi odmawiają podatnikom prawa do obniżenia obrotu i podatku o kwoty, wynikające z korekty.

"§ 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów przekracza upoważnienie ustawowe, więc podatnicy nie muszą się do niego stosować. To zaś oznacza, że mogą obniżać swój obrót, a w efekcie i związany z korektą VAT do zapłaty, nie czekając aż kontrahent potwierdzi, że ją odebrał" (sygn. IIISA/Wa 804/07).Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 25 lipca 2007 stwierdził jednak, że przepisy rozporządzenia są niekonstytucyjne - podaje "Rzeczpospolita".

Wyrok WSA to dobra wiadomość dla wielu podatników - zwłaszcza tych, którzy wystawiają wiele faktur i często muszą je korygować. Najbardziej cieszyć się z niego będą handlowcy - dotychczas w przypadku, gdy kontrahent nie chciał przyjąć korekty praktycznie nie mieli oni możliwości obniżenia należnego podatku VAT. Niestety, urzędnicy skarbówki nadal zamierzają stosować przepisy zakwestionowane przez WSA. "Tłumaczą, że póki przepisy obowiązują, trzeba je stosować" - pisze Rzeczpospolitej.

Jednak podatnik, któremu w trakcie kontroli fiskus zakwestionuje odliczenie VAT dokonane przed otrzymaniem potwierdzenia odbioru korekty, wie już, że może liczyć na pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie przed sądem administracyjnym.


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia