"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Duże sklepy muszą wystąpić o zgodę na handel

Placówki handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. muszą uzyskać zezwolenia na działalność. Chodzi nie tylko o supermarkety, ale także o wiele sklepów branżowych
Tak wynika z ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (DzU z 2007 r. nr 127, poz. 880), która zacznie obowiązywać 18 września. Ustawa dotyczy sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. - nie tylko supermarketów, ale także m.in. wielu salonów samochodowych, sklepów meblowych, budowlanych, ogrodowych, odzieżowych. Istniejące już duże sklepy muszą w swojej gminie złożyć wnioski o zezwolenie na działalność.

Taka wsteczna ocena to chybiony pomysł. Mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny nie zostawi na nim suchej nitki -mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. We wniosku należy podać m.in. informacje o maksymalnej powierzchni sprzedaży oraz o całkowitym metrażu obiektu wraz z magazynami i parkingami. Wniosek o zezwolenie tylko pozornie będzie formalnością.

Gdy zostanie odrzucony z powodu błędów, sklep zostanie zmuszony do zawieszenia działalności, bo za jej prowadzenie bez zezwolenia grożą surowe sankcje finansowe, nawet do 1 mln zł -mówi Andrzej Maria Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa, zwraca uwagę na nieprecyzyjne określenie powierzchni sprzedaży. To część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową przeznaczona do sprzedaży bezpośredniej towarów (bez wliczania np. ekspozycji wystawowej).
W wielu sklepach trudno będzie taką powierzchnię wyliczyć -mówi prezes Kowalski.

Dużo pracy (liczenia metrażu i przygotowywania oddzielnych wniosków dla każdego z obiektów) czeka też sieci sklepów, które mają po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset punktów. Każdy sklep o odpowiednim metrażu musi bowiem uzyskać oddzielne zezwolenie, nie ma możliwości wydania zbiorczej zgody na działalność.
Na przygotowanie wniosków jest tylko 30 dni od momentu wejścia w życie ustawy - zaznacza dyr. Faliński. Najwięcej obowiązków spadnie na nowe sklepy. Po złożeniu przez nie wniosków urzędnicy będą musieli zamówić analizy i opinie (m. in. o wpływie na rynek pracy, sieć handlową). Później sklepy powinny uzyskać opinię rady gminy.

W przypadku obiektów powyżej 2000 mkw. potrzebna jest też pozytywna opinia sejmiku województwa i zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.

Uzyskania zezwolenia wymagać będzie również np. zmiana powierzchni sprzedaży.

Michał Kosiarski


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia