"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Zwrot akcyzy za sprowadzone samochody używane z UE.

Na posiedzeniu w dniu 3 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przedłożony przez ministra finansów.

W projekcie nowelizacji określono zasady zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego przez podatników od starszych niż dwuletnie samochodów osobowych, zakupionych od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r.

Zwrot akcyzy będzie przysługiwać podatnikowi podatku akcyzowego, który zakupił samochód za granicą (w państwie należącym do UE) lub dokonał importu samochodu osobowego po upływie dwóch lata kalendarzowych od jego produkcji, wliczając rok produkcji jako pierwszy rok kalendarzowy.

Zgodnie z nowymi przepisami, wartość zwrotu ma stanowić różnicę kwoty akcyzy obliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 1 grudnia 2006 r. oraz kwoty podatku akcyzowego obliczonego według stawki akcyzy - 13,6 proc. dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 oraz 3,1 proc. dla pozostałych pojazdów, bez względu na wiek.

W obliczeniach tych uwzględniono również średnią wartość rynkową samochodu, czyli jego wartość ustaloną na podstawie ceny notowanej na rynku krajowym, w miesiącu powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy data ta nie jest możliwa do ustalenia, jego wartość będzie określana na podstawie średniej ceny samochodu (tej samej marki, modelu, wyposażenia i roku produkcji) zarejestrowanego w Polsce.

Decyzję w sprawie ustalenia wartości rynkowej pojazdu ma podejmować urząd skarbowy, posługując się tabelarycznymi wykazami cen w danym miesiącu oraz opinią biegłych.

(źródło: www.kprm.gov.pl)


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia