"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uśmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażądano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Zakaz handlu w ¶więta może być fikcj±

Zakaz pracy w handlu przez 12 dni w roku, jaki zawiera znowelizowany kodeks pracy, może obj±ć także apteki i stacje benzynowe - pisze "Gazeta Prawna".
Z drugiej strony, zawarte w nim luki mog± sprawić, że pracownicy hipermarketów nie skorzystaj± w te dni z należnego im odpoczynku. "Gazeta" wyja¶nia, że problem wynika z niedoskonało¶ci nowych przepisów, które nie okre¶laj±, jakich konkretnie obiektów ma dotyczyć zakaz.

Kodeks pracy nie zawiera bowiem definicji placówki handlowej. Natomiast, zgodnie z Polsk± Klasyfikacj± Działalno¶ci Gospodarczej, do handlu zalicza się także sprzedaż detaliczn± wyrobów farmaceutycznych i aptecznych oraz paliw płynnych.
Kolejny kłopot polega na tym, że znowelizowany kodeks nie mówi, czy w ¶więta będ± mogły pracować placówki handlowe, które stosuj± system pracy zmianowej i weekendowej.
Taka luka w prawie może spowodować, że pracodawcy będ± omijali wprowadzony przepis. Kodeks zastrzega bowiem, że praca w niedziele i ¶więta w drodze wyj±tku dozwolona jest w zakładach pracy, które stosuj± system pracy zmianowej i weekendowej.
Wyj±tek ten mog± wykorzystać pracuj±ce na zmiany hipermarkety i supermarkety. Wtedy wprowadzony zakaz pracy okazałby się fikcj±.


Profil działalności | Historia firmy | Księgowość | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowości i wydarzenia