"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Niższy podatek, gdy towar z zagranicznego serwera

Firma, która jest właścicielem serwera np. na Cyprze i za jego pośrednictwem zawiera umowy z klientami, może tam rozliczać się z podatku. Wtedy zamiast 19 proc. odda fiskusowi jedynie 10 proc. swojego dochodu.

O tym, że działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem zagranicznego serwera może stanowić istotny element optymalizacji podatkowej, wiedzą już przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej. Kwestią czasu wydaje się więc to, kiedy z takiej możliwości zaczną korzystać również polscy podatnicy. I nie chodzi tu tylko o dużych przedsiębiorców. Także osoby fizyczne, np. wykonujące wolny zawód, będą mogły działać poprzez zagraniczny zakład.

Definicja jest otwarta

Modelowa konwencja OECD w art. 5 definiuje zakład jako stałą placówkę, za pośrednictwem której prowadzona jest całość lub część działalności przedsiębiorstwa. W szczególności będzie to miejsce zarządu, oddział, biuro, fabryka, warsztat, kopalnia, źródło ropy naftowej czy gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania surowców naturalnych. Zakładem nie będą natomiast placówki o charakterze magazynowym, zajmujące się zbieraniem informacji dla przedsiębiorcy, działalnością przygotowawczą czy pomocniczą ani placówki prowadzące łącznie więcej niż jeden z tych rodzajów działalności. Definicja nie obejmuje też działalności maklerów ani innych niezależnych przedstawicieli.

Co więcej, definicja z modelowej konwencji OECD pokrywa się z definicją zakładu przyjętą w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną. Przykładowo w umowie polsko-austriackiej zakładem - zgodnie z jej art. 5 - jest również gospodarstwo rolne, hodowlane lub lasy i grunty leśne oraz budowa, montaż lub instalacja, jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy.

Zdaniem prawników istotne jest to, że definicja zakładu ma charakter otwarty, a przedstawiony zarówno w modelowej konwencji OECD, jak i w umowach katalog rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być prowadzone w formie zakładu, jest przykładowy.

Serwer też zakładem

Wątpliwości co do tego nie pozostawia komentarz do art. 5 modelowej konwencji OECD, zgodnie z którym zakładem może być działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem serwera zlokalizowanego w innym państwie. Co więcej, do uznania serwera za zakład nie jest konieczna żadna działalność człowieka w miejscu, w którym ten zakład jest zlokalizowany. Oznacza to, że zagraniczny serwer może funkcjonować jako zakład bez udziału pracowników przedsiębiorstwa, a jedynie dzięki sprzętowi elektronicznemu.

Ale uwaga!

Strona internetowa to jeszcze nie zakład. Konieczne jest, aby działalność przedsiębiorstwa prowadzona za pośrednictwem serwera - zakładu stanowiła "istotną" część tej działalności. Nie wystarczy więc, by zagraniczny serwer przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy był wykorzystywany do reklamy towarów sprzedawanych drogą elektroniczną. Wtedy bowiem taka działalność będzie traktowana jako pomocnicza w stosunku do podstawowej, czyli sprzedaży towarów przez Internet. Tymczasem działalność pomocnicza, tak samo zresztą jak przygotowawcza oraz ta wyłączona z definicji, nie prowadzi do powstania zakładu jako takiego.

Jeżeli natomiast znaczna część operacji związanych ze sprzedażą wyrobów będzie prowadzona za pośrednictwem zagranicznego serwera, bo będzie on wykorzystywany np. do zawierania w sposób zautomatyzowany umów z klientami, dokonywania płatności lub dostawy zamówionych towarów, to taka działalność nie będzie ani przygotowawcza, ani też pomocnicza. A skoro tak, to taki serwer będzie mógł funkcjonować jako zakład.

Dotyczy to również działalności polegającej na wypożyczaniu niektórych przedmiotów czy obsługi określonego sprzętu. Ważne jest tylko, aby była to działalność stała, czyli trwająca co najmniej sześć miesięcy.

Co więcej, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz modelową konwencją OECD przedsiębiorstwem jest każda działalność zarobkowa. Oznacza to, że również działalność osób fizycznych - np. wykonujących wolny zawód - może być prowadzona w formie zagranicznego zakładu.

Skuteczna optymalizacja

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zakład ma swoje wymierne znaczenie podatkowe. W myśl bowiem ogólnej zasady obowiązującej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski osiągane przez zakład przedsiębiorstwa znajdujący się na terytorium innego kraju niż siedziba tego przedsiębiorstwa, opodatkowane są w tym kraju, w którym funkcjonuje zakład.

W efekcie dochód polskiego przedsiębiorcy osiągany za pośrednictwem zagranicznego zakładu - serwera może być opodatkowany w państwie, w którym znajduje się ten serwer, np. na Cyprze czy w Rumunii, gdzie obowiązuje 10-proc. stawka CIT

Zdaniem eksperta

Ewa Dolińska, prawnik z kancelarii Krawczyk i Wspólnicy sp.k.

Przepisy stwarzają pewne ryzyko w sytuacji, gdy polski przedsiębiorca, prowadzący choćby część swojej działalności za pośrednictwem Internetu, założy firmę w państwie, w którym efektywna stawka CIT jest wyższa niż w Polsce. W konsekwencji bowiem dochody, które ten zakład może uzyskać, będą opodatkowane mniej korzystnie niż na terytorium Polski. Przykładowo umieszczenie serwera w Wielkiej Brytanii może skończyć się tym, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 30 proc. podatku CIT od dochodów uzyskanych za pośrednictwem tego serwera. Z kolei obciążenia podatkowe w Niemczech mogą sięgać nawet 40 proc.

Grażyna J. Leśniak


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia