"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Od dzisiaj zmiana kilometrówki

W Dz. U. Nr 201 datowanym na 30.10.2007 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Dzisiaj wchodzi w życie.

W tabeli poniżej umieściliśmy nowe stawki kilometrówki (prezentujemy również stawki poprzednie i dane dotyczące wzrostu w ujęciu procentowym).

sam. osob.
do 900 cm3
sam. osob.
pow. 900 cm3
motocykl motorower
Stawka dotychczasowa 0,4894 zł 0,7846 zł 0,2161 zł 0,1297 zł
Stawka nowa 0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł
Zmiana (%) 6,5386 6,5256 6,5248 6,5536

Ostatnia podwyżka stawek miała miejsce 1.03.2004 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 201 poz. 1462 z 30.10.2007 r.)


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia