"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Od stycznia zmiany w VAT

Od przyszłego roku podatnicy VAT będą musieli zwrócić szczególną uwagę na faktury otrzymywane od swoich kontrahentów.

Jeśli okaże się, iż dana transakcja w ogóle nie podlega VAT lub jest z tego podatku zwolniona, a kontrahent wystawił fakturę z VAT - nabywca nie będzie mógł odliczyć zapłaconego podatku. Jest to bardzo niekorzystna zmiana dla przedsiębiorców.

Dotychczas w tego typu sytuacjach, jeśli tylko podatek został w całości zapłacony - nabywca mógł odliczyć VAT naliczony.

Po wejściu w życie nowelizacji, opłacenie faktury z podatkiem, którego dostawca nie powinien naliczać bo dana czynność nie podlega lub jest zwolniona z VAT, nie uprawnia do pomniejszenia VAT-u należnego o naliczony z tej transakcji.

W rezultacie na nabywcę przerzucone zostanie ryzyko niewłaściwego zakwalifikowania danej transakcji pod względem podatku VAT przez sprzedawcę.

Zmiana ww. zasad wynika z ostatniej nowelizacji zapisanej w ustawie z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 192, poz. 1382).

Nowela wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., za wyjątkiem przepisów uchylających delegacje ustawowe zamieszczone w art. 10 ust. 9, art. 24 ust. 13, art. 113 ust. 14 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia