"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Doświadczeni skarbowcy nie dostaną prowizji

Niejasne przepisy o prowizji oraz nowe obowiązki spowodują ucieczkę doświadczonych urzędników i niewydolność egzekucji skarbowej.

Rząd przygotowuje nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków służby cywilnej. Przepisy określają nowe zasady (wejdą w życie 1 stycznia 2008 r.) przyznawania wynagrodzeń prowizyjnych urzędnikom zajmującym się egzekucją zaległych podatków, składek na ubezpieczenia społeczne itp.

Nowy urzędnik zarobi więcej niż doświadczony

Problem w tym, że przepisy przewidują wynagrodzenie prowizyjne tylko dla urzędników niższego szczebla i dla szefa działu. Poprzednie rozporządzenie, tak jak i to, nie przyznawało takiego wynagrodzenia komisarzom skarbowym, choć przecież oni też wykonują czynności egzekucyjne. Związkowcy od lat zabiegają o przyznanie im prawa do wynagrodzenia prowizyjnego, ciągle jednak bezskutecznie. Dlatego doświadczeni pracownicy rezygnują z awansu. Bo komisarze i starsi komisarze skarbowi są zdaniem związkowców w oczywisty sposób dyskryminowani finansowo. Ta praca wymaga dużego doświadczenia zawodowego i wiedzy. Ciągle jednak osoby, od których zależy wysokość wpływów do budżetu państwa, może zarobić mniej niż np. dopiero co przyjęty do pracy referent.

Korupcjogenne przepisy

Duże kontrowersje budzi także utrzymanie w rozporządzeniu prawa do prowizji dla komornika skarbowego. Jako kierownik działu egzekucyjnego kieruje on pracą podległych pracowników i rozdziela między nich pracę. Może się jednak okazać, że bardziej będzie zainteresowany pobieraniem prowizji niż nadzorem nad pracownikami. On pierwszy bowiem ma dostęp do tytułów wykonawczych, jakie trafiają do egzekucji. ściągalność niektórych, a co za tym idzie także należna z tego tytułu prowizja, jest wysoka. Związkowcy od momentu wprowadzenia tych prowizji postulują zmianę przepisu. Dotychczas wzbudził tak wielkie kontrowersje interpretacyjne, że komornicy skarbowi najczęściej sami rezygnują z takiego wynagrodzenia, by nie narazić się na zarzut korupcji i postępowanie dyscyplinarne.Rada Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Skarbowych proponuje więc, by wynagrodzenie szefów działu egzekucji zależało od wyników pracy urzędników, których nadzorują. Mieliby otrzymywać 0,5 proc. ściągniętych przez podległych urzędników kwot.

Tatiana Pawlik, z NSZZ "Solidarność" Skarbowców

Nawał pracy jest tak ogromny, że urzędnicy egzekucji nie dają sobie z nim rady. Żadna inna komórka urzędu skarbowego nie wykonuje tylu dodatkowych zadań na rzecz podmiotów zewnętrznych. ściąganie zaległych podatków to tylko niewielka część naszych zajęć. Zajmujemy się głównie ściąganiem należności ZUS, mandatów wystawionych przez policję, a od października przyszłego roku także alimentów. W większości wypadków są to bardzo trudne sprawy i często nie udaje się wyegzekwować należności. Od lat nie dostajemy nowych etatów ani środków na usprawnienie egzekucji. Nowe przepisy, co prawda, nie zmniejszają naszych dochodów, ale mogą spowodować, że nikt nie będzie chciał pracować w tak trudnych warunkach. Obawiam się, że może to spowodować niewydolność egzekucji skarbowej.

Mateusz Rzemek


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia