"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Komisja Europejska walczy z oszustwami w VAT

Komisja Europejska opublikowała 17.01.2008 roku dwa dokumenty, które dotyczą przedstawionych w czerwcu 2007 roku propozycji wprowadzenia rozwiązań utrudniających dokonywanie oszustw podatkowych dotyczących podatku VAT. Dokumenty te zawierają wnioski z badań przeprowadzonych wśród losowo wybranych przedsiębiorstw z Belgii, Danii, Francji i Węgier.

ednym z rozwiązań służących ograniczeniu oszustw podatkowych w Unii Europejskiej, które zaproponowane zostały przez Komisję Europejską, jest wprowadzenie nowych, surowszych zasad dotyczących raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Sprawniejszą kontrolę tego typu transakcji zapewnić mają częściej składane informacje podsumowujące dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów. Obecnie składane są one co kwartał. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, informacje takie powinny być składane przez podatników co miesiąc. Badania przeprowadzone wśród losowo wybranych przedsiębiorstw wykazały jednak, że rozwiązanie to uznawane jest za nieprzyjazne prowadzeniu działalności gospodarczej, ze względu na dodatkowe koszty jakie generuje przy jednocześnie niewielkich korzyściach na jakie przedsiębiorcy mogą liczyć w zamian. Drugi dokument opublikowany przez Komisję dotyczy skutków wprowadzenia nowych wzorów informacji podsumowujących, które pozwalałyby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat dokonywanych przez podatnika transakcji. Podobnie jak w przypadku wprowadzenia obowiązku częstszego składania informacji, tak i wprowadzenie nowego wzoru informacji spotkało się z zastrzeżeniami przedsiębiorców, którzy uważają, że rozwiązanie to będzie generowało dodatkowe koszty, a jego wprowadzenie nie przyniesie przedsiębiorcom korzyści. Dodatkowo, udzielanie bardziej szczegółowych informacji postrzegane jest jako czynnik, który sprzyjać będzie wzrostowi kontroli dokonywanych przez władze podatkowe. Oba dokumenty w wersji angielskiej dostępne są na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia