"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uśmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażądano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Fiskus się myli - pełnomocnictwa s± ważne

W my¶l Ordynacji podatkowej od 2007 roku pełnomocnik może podpisywać deklaracje za podatnika - pisze "Gazeta Prawna".

Dziennik zwraca jednak uwagę na to, że niektóre urzędy skarbowe nie akceptuj± pełnomocnictw wystawionych przed 1 stycznia 2007 roku i każ± wystawiać nowe. Gazeta donosi, że resort finansów uważa działania urzędników za absurdalne. Podobnego zdania s± eksperci podatkowi.

Zgodnie z regulacj±, pełnomocnicy występuj±cy w imieniu swoich klientów mog± podpisywać za nich deklaracje, ale musz± posiadać pełnomocnictwo w tym zakresie. Ustawa wskazuje, że dokument ten składa się wła¶ciwemu organowi podatkowemu. Jednak - jak podkre¶la "Gazeta Prawna" - przepisy nie okre¶laj± terminu na złożenie pełnomocnictwa.

Dlatego - jak pisze dziennik - ważne s± wszystkie pełnomocnictwa, także te złożone przed styczniem 2007 roku. Dodaje, że ich kwestionowanie przez niektóre urzędy skarbowe należy potraktować jak nadinterpretację prawa, powoduj±c± dodatkowe utrudnienia dla podatnik


Profil działalności | Historia firmy | Księgowość | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowości i wydarzenia