"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Skala podatkowa w 2009 roku


Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
- 85 528 18 %. Minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 - 14 839 zł 02 gr + 32 %. nadwyżki ponad 85 528 zł


Ważne limity na lata
2008 i 2009
w euro w złotych (2008) w złotych (2009)
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT - 50 000 50 000
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT - 50 000 50 000
Wartość sprzedaży uprawniająca do statusu małego podatnika VAT 800 000 3 014 000 2 702 000
Kwota prowizji uprawniająca do statusu małego podatnika VAT 30 000 113 000 101 000
Wartość sprzedaży wysyłkowej, której nie przekroczenie uprawnia do nie opodatkowania VAT tej sprzedaży w Polsce - 160 000 160 000
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 150 000 565 200 506 625
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacania ryczałtu kwartalnie 25 000 94 200 84 437,50
Kwota przychodów z najmu w roku bieżącym opodatkowana 8,5-proc. ryczałtem 4 000 15 072 13 510
Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych 1 200 000
(do 22.08.2008
- 800 000)
4 533 000
(do 22.08.2008
- 3 022 000)
4 089 960
Wartość przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok (wraz z kwotą należnego VAT), której nie przekroczenie powoduje, że podatnik ma tatus małego podatnika uprawnionego do jednorazowej amortyzacji i kwartalnego wpłacania zaliczek 800 000 3 014 000 2 702 000
Wartość środków trwałych, od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego 50 000 188 000 169 000


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia