"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Ponad 5 tys. kontroli skarbowych w I półroczu 2008r

100 mln zł z tytułu korekty deklaracji podatkowych oraz ustalenia należności na blisko 600 mln zł w toku ponad 5 tys. postępowań kontrolnych - to efekty działania kontroli skarbowej od stycznia do czerwca bieżącego roku, o których poinformowało Ministerstwo Finansów.

W I połowie 2008 r. organy skarbowe skupiały się na pozyskiwaniu do budżetu państwa niezapłaconych należności wykazanych w toku kontroli, na walce z szarą strefą oraz eliminacji z rynku nieuczciwych firm nastawionych na nielegalne pomniejszanie swoich należności wobec Skarbu Państwa lub wyłudzanie środków z budżetu - podaje resort.

Do najbardziej spektakularnych sukcesów inspektorów skarbowych należą kontrole wobec firm i osób dokonujących przestępstw w zakresie produkcji i obrotu paliwami ciekłymi. Największych ustaleń - na kwotę ponad 95 mln zł - dokonał Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Mechanizmy przestępcze stwierdzono również w toku kontroli przeprowadzonych wobec osób i firm zajmujących się obrotem złomem. Jeden z nieuczciwych podatników działający w tej branży, w efekcie ustaleń dokonanych podczas kontroli skarbowej, wpłacił do budżetu państwa ponad 2,4 mln zł zaległych zobowiązań.

Z kolei UKS we Wrocławiu, w toku kontroli obrotu artykułami elektronicznymi dokonał ustaleń zobowiązań podatkowych na kwotę 1,3 mln zł, z czego podatnik wpłacił ponad 1 mln zł. W obrocie ceramiką budowlaną w Rzeszowie dokonano ustaleń na kwotę 641 tys. zł, co skutkowało dokonaniem korekty deklaracji przez podatnika i wpłaceniem, łącznie z odsetkami, 727 tys. zł.

W wyniku kontroli podmiotów deklarujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (UKS w Białymstoku) wykryto mechanizm wykorzystywania fikcyjnych faktur oraz sfałszowanych dowodów potwierdzeń odbioru towarów i dokumentów transportowych. Działania kontrolne spowodowały złożenie przez podatnika korekty deklaracji na kwotę 3,9 mln zł.

Ogółem od stycznia do czerwca bieżącego roku przeprowadzono 5,1 tys. postępowań kontrolnych, w wyniku których wydano decyzje nakazujące uiszczenie 596,7 mln zł należności wobec Skarbu Państwa. Ponadto podatnicy złożyli korekty deklaracji podatkowych na łączną sumę 108,2 mln zł. Œrednia kwota ustaleń na jedną kontrolę wyniosła w I półroczu 137 tys. zł.

T.Sz., Ministerstwo Finansów


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia