"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Skarbówka rusza na ratunek budżetowi

Praktycznie każdy, kto wyda więcej, niż zarobi, może spodziewać się kontroli. Nie trzeba wcale kupić mieszkania czy domu za 300 tys. zł. Czasami wystarczy drogi telewizor, kino domowe czy luksusowa biżuteria

Wytyczne Ministerstwa Finansów dla urzędów kontroli skarbowej (UKS) i urzędów skarbowych dotyczących postępowań w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, stanowi szczegółową instrukcję typowania do kontroli i postępowania z podatnikami, którzy żyją ponad stan. Materiał przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i ma być stosowany od początku tego roku. Nie wszystkie jednak urzędy skarbowe już go dostały

Dokładnego prześwietlenia mogą ponadto spodziewać się pseudoprzedsiębiorcy i osoby, które z racji pełnionych funkcji mają dostęp do informacji finansowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania. W pierwszym przypadku chodzi o uczestników fikcyjnych transakcji (tzw. słupy) oraz przedsiębiorców, którzy stale wykazują straty z prowadzonej działalności gospodarczej, a jednocześnie kupują mienie znacznej wartości. W drugim - o członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, menedżerów, dyrektorów przedsiębiorstw, prezesów spółdzielni mieszkaniowych czy członków komisji przetargowych.

Typowanie to podstawa

Urzędy skarbowe i inspektorzy UKS bacznie będą się też przyglądać osobom zaniżającym przychody z działalności gospodarczej i nieposiadającym kas fiskalnych. W szczególności zaś handlującym na bazarach oraz świadczącym usługi dla ludności, jak choćby budowlane, gastronomiczne, przewozowe czy związane z kulturą fizyczną (np. kluby fitness).

Selekcja powinna być szybka, skuteczna i oparta na jak najszerszej bazie informacji. Dlatego służby będą mogły zainteresować się podatnikiem po sygnałach "z terenu" o szczególnie wystawnym życiu podatnika. Czasami do kontroli wystarczy wystąpienie z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane, a czasami znaczne wydatki np. na zakup biżuterii w renomowanych salonach jubilerskich.

Co ważne, po raz pierwszy na taką skalę w ściganie nieujawnionych dochodów zaangażowane zostały urzędy skarbowe w całym kraju, które do tej pory sporadycznie prowadziły takie postępowania.

- Organy skarbowe zostały przygotowane do prowadzenia kontroli nieujawnionych źródeł. A kto przygotuje podatników? Z doświadczenia wiem, że wymiar tego podatku z reguły wynika z niedostatków dokumentacji, bo podatnicy nie wiedzą, że powinni ją przechowywać dłużej niż pięć lat, oraz z przekonania, że jeżeli coś nie podlega opodatkowaniu, to nie trzeba mieć żadnych dowodów na uzyskanie przychodu

Kto będzie kontrolowany

 • przedstawiciele wolnych zawodów - m.in. lekarze, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, architekci, geodeci, rzecznicy patentowi, tłumacze i księgowi,
 • urzędnicy administracji publicznej i samorządowej,
 • menedżerowie,
 • drobni handlarze,
 • usługodawcy,
 • przewoźnicy,
 • restauratorzy.

Skąd informacje o podatnikach

Źródłem informacji będą dla służb skarbowych m.in.:

 • REMDAT - baza zawierająca dane podatkowe o podatnikach na terenie całego kraju,
 • PESEL,
 • KARTA - baza danych obejmująca szczegółowy wykaz kontroli z ewentualnymi ustaleniami,
 • CZM - wykaz informacji o czynnościach majątkowych
 • KEP - Krajowa Ewidencja Podatników,
 • KCIK - komputerowa baza danych zawierająca informacje kryminalne, informacje o osobach i podmiotach gospodarczych,
 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 • ewidencje prowadzone przez organy państwowe, jednostki administracji samorządowej, sądy powszechne (KRS, księgi wieczyste, Rejestr Zastawów czy Krajowy Rejestr Karny), ZUS i urzędy pracy, policję, prokuraturę, ABW, CBA, Straż Graniczną i inne.

Grażyna J. Leśniak


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia