"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Wszystkie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej przez podatników VAT dają prawo do pełnego odliczenia podatku, zarówno od nabycia aut, jak i paliwa do nich.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie spółki Magoora, którą zajmował się już Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Sąd stwierdził, że wszystkie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej przez podatników VAT dają prawo do pełnego odliczenia podatku zarówno od nabycia aut, jak i paliwa do nich. W konsekwencji wszyscy podatnicy mogą odliczać VAT, i to od 1 maja 2004r.

Sąd podkreślił, że podział samochodów na osobowe i ciężarowe jest bez znaczenia dla prawa do odliczenia VAT, a jedynym kryterium, jakie należy brać pod uwagę, jest związek wydatków na samochody czy paliwo z prowadzoną działalnością. Na uwagę zasługuje też uznanie przez sąd interpretacji MF stanowiącej odpowiedź na styczniowy wyrok ETS za niezgodną z konstytucyjną zasadą prawidłowej legislacji.

Sąd stanął na stanowisku, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje też w przypadku nabycia paliwa do wszystkich samochodów wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej, w tym także do samochodów osobowych (a nie tylko pojazdów, które do 30 kwietnia 2004 r. były uważane za samochody ciężarowe).

Oznacza to w praktyce, że wszyscy podatnicy wykorzystujący samochody do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT mogliby odzyskać VAT od zakupu paliwa za lata poprzednie. Dotyczyłoby to nie tylko paliwa do samochodów z homologacją ciężarową, lecz także wszystkich samochodów, w tym osobowych.

Wyrok jest bardzo korzystny dla podatników i jeśli pozostanie w mocy - otwiera drogę do ubiegania się o zwrot nie odliczonego VAT-u dotyczącego wszystkich samochodów użytkowanych przez podatników VAT w toku prowadzonej działalności (pod warunkiem istnienia związku między poniesionymi wydatkami a sprzedażą opodatkowaną).

Wyrok zapadł w jednostkowej sprawie i nie wiąże organów podatkowych, lecz można przypuszczać, że w podobnych sprawach - jeśli trafią one do sądu - zapadną podobne rozstrzygnięcia.

Tego samego dnia WSA w Warszawie orzekł (sygn. akt III SA/Wa 298/09), że stosowanie ograniczeń w prawie do odliczenia VAT od paliwa do samochodów z kratką jest możliwe tylko, jeśli takie ograniczenia były stosowane przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.

Ewa Matyszewska


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia