"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uœmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażšdano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Fiskus podstępnie sprawdza osobiste konta bankowe

Pan Andrzej pomaga rodzinie. Przelewy jednorazowe nie są może duże, ale w ciągu roku potrafi uzbierać się z tego spora suma. Jak większość rodaków pan Andrzej nie zawraca sobie głowy tym, by o rodzinnych przelewach informować fiskusa. I to okazało się pierwszym błędem, który popełnił. Problem w tym, że pan Andrzej prowadzi firmę. W firmie zjawiła się kontrola z urzędu skarbowego.

Przy okazji kontrolowania firmowych finansów urzędnicy poprosili podatnika o udostępnienie wyciągów nie tylko z firmowego, lecz także z jego prywatnego konta bankowego. I tu pan Andrzej popełnił drugi błąd. Bez namysłu wyciąg z prywatnego konta udostępnił. Mimo że takiego obowiązku nie miał, bo kontrola dotyczyła nie jego rozliczeń osobistych, ale firmy, którą prowadzi.

Od tego momentu zaczęła się prawdziwa kontrola. Urzędników interesowały bowiem nie transakcje firmowe, lecz powtarzające się coraz większe przelewy z konta prywatnego. Te, na które przedstawiciele fiskusa się natknęli, były z miejsca uznawane za niezgłoszone do opodatkowania darowizny. Darowizny zaś, gdy dokonywane są pomiędzy najbliższą rodziną, są zwolnione z podatku tylko wtedy, gdy zostaną zadeklarowane w specjalnym oświadczeniu w urzędzie skarbowym (SD-Z2). Gdy się tego nie zrobi, fiskus ma prawo je opodatkować.

W takim przypadku podatek zapłaci obdarowana rodzina.

Jak wynika z ustaleń DGP, opisana sztuczka kontrolerów skarbowych jest coraz powszechniej stosowana. I to z całkiem niezłym skutkiem. Niewielu z nas ma bowiem nawyk rejestrowania przelewów dokonywanych pomiędzy członkami rodziny. Zwykle zakłada się, że i tak nikt tego nie jest w stanie skontrolować. Teraz okazało się, że fiskus znalazł na to sposób. Na razie w przypadku osób prowadzących firmy.

Eksperci podatkowi nie mają w tym przypadku wątpliwości. Informacje o rozliczeniach prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorców, znajdują się poza zakresem kontroli rozliczeń przedsiębiorstwa. Zakres ten jest określony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, doręczanym przez organy kontroli skarbowej. W stosunku do osób prywatnych powinno się to odbywać w ramach odrębnego postępowania, a jeśli miałoby to być objęte jednym postępowaniem - informacja taka powinna znaleźć się w upoważnieniu.

Ewa Matyszewska


Profil działalnoœci | Historia firmy | Księgowoœć | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowoœci i wydarzenia