"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uśmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażądano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Fiskus niszczy firmy

Firmy, które z powodu przej¶ciowych trudno¶ci finansowych prosz± fiskusa o rozłożenie podatku na raty, zamiast ulgi mog± spodziewać się zajęcia konta bankowego lub wizyty poborcy skarbowego, pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Teoretycznie jeżeli firmy nie maj± pieniędzy, mog± zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie podatku lub zaległo¶ci na raty, albo o odroczenie terminu płatno¶ci.

W praktyce urzędy, zamiast pomagać podatnikom, wykorzystuj± sytuację. Jak dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna" po otrzymaniu wniosku o przyznanie ulgi przedstawiciele fiskusa nader często wszczynaj± postępowanie egzekucyjne. Jedn± z metod jest ¶ci±gnięcie pieniędzy z konta, co natychmiast wprowadza firmy w nowe tarapaty.

Urzędnicy tłumacz± swoje postępowanie tym, że ... nie ma przepisów, które zabraniałyby takiej praktyki.

Eksperci podatkowi zwracaj± uwagę, że choć wyraĽnego zakazu takich działań organów podatkowych nie ma, to sprzeciwiaj± się one podstawowej zasadzie zaufania podatników do organów państwa.

PAP, dd/21.09.2009


Profil działalności | Historia firmy | Księgowość | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowości i wydarzenia