"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uśmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażądano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Wyrok NSA z dnia 12 luty 2014r. sygn. akt II FSK 610/12

Konsekwencj± spóĽnionego, bo dokonanego po upływie okresu przedawnienia, zawiadomienia podatnika o zastosowaniu ¶rodka egzekucyjnego, jest brak przerwania biegu przedawnienia. Podejmuj±c próby wyegzekwowania należno¶ci podatkowych, na kilka dni przed upływem terminu przedawnienia, organ egzekucyjny musi mieć ¶wiadomo¶ć ryzyka utraty podstawy prawnej takich działań, jeżeli przed końcem tego terminu podatnik nie zostanie zawiadomiony o zastosowaniu ¶rodka egzekucyjnego.


Profil działalności | Historia firmy | Księgowość | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowości i wydarzenia