"Mówiono mi zawsze: Płać podatki z uśmiechem na ustach! Próbowałem to robić. Ale wówczas zażądano ode mnie pieniędzy."

Podatnik
 

Zwolnienie z podatku VAT

Wyrok NSA sygn. akt I FSK 280/13 z dnia 23.01.2014r.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług lub zrezygnował z tego zwolnienia, może na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłyn±ł rok, licz±c od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z tego zwolnienia zrezygnował. Brak jest przy tym ustawowych przeszkód, aby powrót do zwolnienia nast±pił w trakcie roku podatkowego.


Profil działalności | Historia firmy | Księgowość | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowości i wydarzenia