"¦mierć - to tylko nagłe zaprzestanie płacenia podatków."

Anonim z kręgów administracji podatkowej
 

ZASADY ODLICZNIA PODATKU VAT NALICZONEGO OD PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH od dnia 1 kwietnia 2014r.

ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT NALICZONEGO OD ZAKUPU POJAZDU SAMOCHODOWEGO od dnia 1 kwietnia 2014r.

ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT NALICZONEGO OD LEASINGU POJAZDÓW od dnia 1 kwietnia 2014r.

WAŻNE TERMINY DOTYCZˇCE UŻYWANIA SAMOCHODÓW W DZIAŁALNO¦CI GOSPODARCZEJ od dnia 1 kwietnia 2014r.

ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW od dnia 1 kwietnia 2014r.

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków zwi±zanych z pojazdami samochodowymi


Profil działalności | Historia firmy | Księgowość | ZUS, kadry, płace
Prawo podatkowe | Windykacja | Inne usługi | Zasady współpracy | Promocja
Kalendarz podatnika | Kontakt | Nowości i wydarzenia