Aktualności

OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA JPK CIT

Od 1 stycznia 2025 r. wchodzą w życie regulacje w zakresie JPK CIT. Termin ten potwierdziło niedawno Ministerstwo Finansów. Z tej okazji warto przypomnieć, jakie nowe obowiązki nakładają te przepisy i od kiedy trzeba je realizować.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami przejściowymi obowiązek przesyłania JPK CIT w ramach podatkowego rozliczenia rocznego do organów podatkowych wprowadzany będzie stopniowo dla określonych grup podatników (zob. tabela). Same pliki JPK CIT będą przesyłane w dacie rozliczenia rocznego, czyli przykładowo za 2025 r. do 31 marca 2026 r. (w przypadku podatników, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu).

Obowiązek przesyłania JPK CIT w ramach podatkowego rozliczenia rocznego do organów podatkowych

Obowiązek powstaje za lata podatkowe rozpoczynające się poObowiązek dotyczy:
31 grudnia 2024 r.• podatników CIT (w tym i spółek niebędących osobami prawnymi), u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro,
• podatkowych grup kapitałowych
31 grudnia 2025 r.podatników CIT i spółek niebędących osobami prawnymi obowiązanych do przesyłania ewidencji JPK_VAT
31 grudnia 2026 r.pozostałych podatników CIT (niebędącymi VAT-owcami)
Share on facebook
Facebook