Księgowość

Usługi księgowe

Księgowość to nie tylko umiejętność obsługi komputera i wprowadzanie danych! To głównie wiedza z wielu gałęzi prawa podatkowego, cywilnego i innych. Advokatus zaspokaja potrzeby tych przedsiębiorców dla których najkorzystniejszym rozwiązaniem jest profesjonalny i rzetelny outsourcing usług księgowych.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie księgowości:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów
 • w zależności od potrzeb przygotowujemy lub modyfikujemy zakładowy plan kont
 • dla płatników VAT-u prowadzimy odpowiednie rejestry tego podatku
 • w zależności od potrzeb sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów
 • reprezentujemy naszego Klienta w w/w urzędach w zakresie naszego umocowania
 • raporty i wyniki księgowości udostępniamy naszym Klientom, gwarantujemy przy tym całkowitą poufność
 • udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych

Kadry i płace

Usługi kadrowo-płacowe

Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie związane jest z wypełnianiem szeregu obowiązków nałożonych na pracodawcę przez różne gałęzie prawa. Spełnienie ich wszystkich wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i sporego nakładu pracy. Przejmując wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników zapewniamy naszym Klientom możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności.

Zakres naszych usług to między innymi:
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników
 • przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji od wypłaconych wynagrodzeń
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • raporty płacowe dla zarządu