Aktualności

CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW SPÓŁEK NA CELOWNIKU SKARBÓWKI

W ostatnim czasie organy podatkowe zaczęły masowo wydawać decyzje o odpowiedzialności członków zarządu za niezapłacone lub źle rozliczone firmowe podatki. Sprawa jest szczególnie problematyczna zwłaszcza dla byłych szefów. W praktyce muszą oni udowodnić swoją niewinność, a na dyskusje merytoryczne dotyczące długów, jest już za późno.

Okazuje się, że duża liczba postępowań dotyczących odpowiedzialności członków zarządu ma związek przede wszystkim z zaległościami spółek z tytułu podatkowych należności publicznoprawnych (np. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy) jak i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.Sporym problemem jest również to, że organy wszczynają takie postępowania tuż przed upływem pięcioletniego terminu przedawniania roszczeń należności publicznoprawnych. To powoduje, iż osoba pociągnięta do odpowiedzialności bardzo często nie jest już członkiem zarządu spółki i nie ma dostępu do dokumentacji tej spółki, jeśli ta jeszcze gdziekolwiek istnieje. Osoby te często również nie pamiętają już pewnych zdarzeń i faktów, co zdecydowanie utrudnia im obronę przed odpowiedzialnością.

Share on facebook
Facebook