Aktualności

RYCZAŁT ZA UŻYWANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU A PIT

NSA uznał, iż zwrot kosztów poniesionych przez pracownika „za pracodawcę” (z tytułu realizacji odrębnej od umowy o pracę umowy cywilnoprawnej dotyczącej używania prywatnego samochodu do celów służbowych) nie stanowi dla pracownika realnego przysporzenia majątkowego.

OPŁATY ZA JEDNORAZOWE KUBKI I PUDEŁKA od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje część przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wprowadzonych do niej ze względu na obowiązującą w UE dyrektywę SUP.

RYCZAŁT ZA UŻYWANIE PRYWATNEGO AUTA DO CELÓW SŁUŻBOWYCH A PIT

NSA uznał, iż zwrot kosztów poniesionych przez pracownika „za pracodawcę” (z tytułu realizacji odrębnej od umowy o pracę umowy cywilnoprawnej dotyczącej używania prywatnego samochodu do celów służbowych) nie stanowi dla pracownika realnego przysporzenia majątkowego.