Aktualności

WPROWADZIŁEŚ AML W SWOJEJ KANCELARII?

Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub prowadzący księgi podatkowe znajdują się na liście jednostek obowiązanych do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML).

OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA JPK CIT

Od 1 stycznia 2025 r. wchodzą w życie regulacje w zakresie JPK CIT. Termin ten potwierdziło niedawno Ministerstwo Finansów. Z tej okazji warto przypomnieć, jakie nowe obowiązki nakładają te przepisy i od kiedy trzeba je realizować.

KORESPONDENCJA NA ADRES PRYWATNY PREZESA

Jeżeli pod adresem podanym przez spółkę do KRS nie ma żadnych oznak prowadzenia przez nią działalności, to organ podatkowy może doręczać pisma na adres prywatny osoby fizycznej reprezentującej spółkę, bez pozostawiania awiz pod takim formalnym jedynie adresem spółki – wyrok NSA z 6 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 1112/23.

ZUS OD SPÓŁKI Z O.O.

W dniu 21 lutego2024 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 Sędziów podjął uchwałę (III UZP 8/23) w której jednoznacznie wskazał, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

CIT-8 ZA 2024 rok

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do złożenia zeznania rocznego CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym, w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku.

DWIE DUŻE REFORMY W PODATKACH

W 2024 r. przedsiębiorców czeka nie tylko praca nad wdrożeniem KSeF (przesunięty termin wprowadzenia na 01.01.2025 r.), ale także wprowadzenie JPK CIT, czyli raportowaniem skarbówce danych z ksiąg rachunkowych.

FISKUS PRZEŚWIETLA KONTA OBYWATELI

Od lipca 2022 roku naczelnik urzędu skarbowego może zwrócić się do banku z żądaniem wydania informacji bankowej również takiej osoby, która nie ma statusu podejrzanego