Rejestracja

REJESTRACJA F I R M Y

Zapewniamy pełną obsługę prawną przy rejestracji Twojej firmy w Polsce. Nasza oferta obejmuje szybką rejestrację online: działalności jednoosobowej, spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Rejestrujemy również w tradycyjnej formie (papierowej) wszelkiego rodzaju firm, stowarzyszeń, fundacji i związków w Polsce. Nasza obsługa obejmuje wszystkie działania od pomysłu do utworzenia firmy oraz rejestrację w organie podatkowym i wybór opodatkowania.​

 • Obowiązkowa opłata sądowa za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS oraz ogłoszenie w MSiG, tj. 350,00 zł
 • Wkłady do spółki pieniężne są w dowolnej wysokości.
 • Minimum dwóch wspólników
 • Wkłady niepieniężne (aport) uniemożliwia rejestrację online.
 • Czas rejestracji spółki 48 godzin roboczych
 • Obowiązkowa opłata sądowa za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS oraz ogłoszenie w MSiG, tj. 350,00 zł
 • Wkłady do spółki pienienie w dowodnej wysokości, suma komandytowa może mieć wysokość 1,00 zł
 • Minimum dwóch wspólników (komplentariusz i komandytariusz)
 • Czas rejestracji spółki 48 godzin roboczych
 • Obowiązkowa opłata sądowa za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS oraz ogłoszenie w MSiG, tj. 350,00 zł
 • Wkłady do spółki pieniężne minimum 5.000,00 zł (kapitał zakładowy)
 • Może być jeden wspólnik
 • Wkłady niepieniężne (aport) uniemożliwia rejestrację online.
 • Czas rejestracji spółki 48 godzin roboczych
 • Obowiązkowa opłata sądowa za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS oraz ogłoszenie w MSiG, tj. 350,00 zł
 • Wkłady do spółki pienienie w dowodnej wysokości, suma komandytowa może mieć wysokość 1,00 zł
 • Musi już istnieć zarejestrowana spółka z o.o. będzie komplementariuszem
 • Minimum jeszcze jeden wspólnik – komandytariusz
 • Czas rejestracji spółki 48 godzin roboczych
 • Nie ma opłaty za wpis do CEDIG
 • Nie ma opłaty za uzyskanie nr NIP i nr REGON
 • Nie ma wkładów
 • Czas rejestracji działalności 24 godziny robocze
 • Obowiązkowa opłata za wpis do rejestru fundacji i stowarzyszeń KRS 250,00 zł
 • Akt notarialny ustanowienia fundacji.
 • Statut fundacji.
 • Nie ma minimalnej kwoty funduszu założycielskiego.
 • Nie ma opłaty za uzyskanie nr NIP i nr REGON
 • Czas rejestracji fundacji do 14 dni roboczych.
 • Nie ma opłaty za wpis do KRS rejestru fundacji i stowarzyszeń.
 • Protokół z zebrania założycielskiego – minimum 7 osób założycieli.
 • Statut stowarzyszenia.
 • Nie ma opłaty za uzyskanie nr NIP i nr REGON
 • Czas rejestracji stowarzyszenia do 14 dni roboczych.
 • Nie ma opłaty za wpis do KRS do rejestru związków zawodowych jest termin do 30 dni na złożenie wniosku o wpis od dnia uchwały o powałaniu związku.
 • Uchwała o powołaniu związku zawodowego – minimum 10 osób założycieli.
 • Statut związku zawodowego.
 • Nie ma opłaty za uzyskanie nr NIP i nr REGON
 • Czas rejestracji związku zawodowego do 14 dni roboczych.
Od 1 stycznia 2019 roku w struktury związkowe może wstąpić każda osoba wykonująca pracę zarobkową t.j.:
 1. Pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy,
 2. Osoba świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, o ile nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób.
 3. Wolontariusz,
 4. Stażysta,
 5. Inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.

W ramach oferty otrzymują państwo:

 • błyskawiczną, pełną obsługę prawną rejestracji i czynności po rejestracji
 • możliwość skorzystania z wirtualnego biura w centrum Białegostoku, jako siedziby zakładanej spółki, działalności jednoosobowej, fundacji, stowarzyszenia, związku zawodowego.
 • wypełnienie i złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji, związków Krajowego Rejestru Sądowego
 • wystąpienie o nadanie dokumentów rejestrowych w urzędzie skarbowym oraz urzędzie statystycznym, tj. NIP, REGON.
 • przekazanie Państwu drogą mailową i pocztą tradycyjną kompletu dokumentów podmiotu lub działalności jednoosobowej.