Aktualności

KORESPONDENCJA NA ADRES PRYWATNY PREZESA

adres
Jeżeli pod adresem podanym przez spółkę do KRS nie ma żadnych oznak prowadzenia przez nią działalności, to organ podatkowy może doręczać pisma na adres prywatny osoby fizycznej reprezentującej spółkę, bez pozostawiania awiz pod takim formalnym jedynie adresem spółki - wyrok NSA z 6 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 1112/23.

NSA wskazał, że jeżeli osoba prawna pod wskazanym adresem nie funkcjonuje, nie ma tam ani skrzynki oddawczej, ani biura, ani pomieszczenia, w którym wykonuje swoje czynności zawodowe, to wystąpiły warunki przewidziane w art. 151a § 1 Ordynacji podatkowej, tj. do doręczenia korespondencji osobie fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata. Obowiązkiem jednostek organizacyjnych jest taka organizacja pracy, by doręczenie pism w godzinach pracy i w lokalu ich siedziby było zawsze możliwe, zaś działania nakierowane na celową odmowę odbioru korespondencji stanowią przykład nadużycia uprawnień procesowych i w demokratycznym państwie prawnym nie zasługują na ochronę.

Share on facebook
Facebook