Aktualności

DANE Z TWOJEGO TELEFONU POZWOLĄ CIĘ KARAĆ.

iphone, smartphone, apps-410324
Tzw. Tarcza 2 to ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która jednak zmienia też ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem COVID‑19.

Za sprawą jej art. 11 f podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operatorzy telekomunikacyjni z mocy prawa będą obowiązani do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji danych o lokalizacji, obejmujących okres ostatnich 14 dni, telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego chorego na chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego kwarantanną. Ponadto operator zostanie zobowiązany do przekazania zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych, nawet wszystkich. W obu przypadkach zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie danych nie będzie wymagana. Dane będą przekazywane na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji w sposób i w formie ustalonej przez niego.

Share on facebook
Facebook