Aktualności

KARA UMOWNA KOSZTEM

W wydanej niedawno interpretacji nr IPPB3/4510-833/15-3/S/DP/SP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zapłata kary umownej może być kosztem uzyskania przychodów. Stanowisko fiskusa jest skutkiem wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1361/16). Wcześniej skarbówka uważała, że tego typu wydatek nie może być kosztem i podlega wyłączeniu jak inne kary i odszkodowania. Po wyroku sądu musiała jednak zmienić zdanie.

Sądy administracyjne od wielu lat prezentują ugruntowane stanowisko, zgodnie z którym zapłata kary umownej za rozwiązanie umowy czy odstępnego może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli zapłata tej kary jest uzasadniona gospodarczo. Potwierdza to m.in. wyroki NSA z 12 kwietnia 2018 r., sygn. II FSK 871/16, z 11 grudnia 2016 r, sygn. II FSK 478/12 i z 19 czerwca 2012 r., sygn. II FSK 2486/10).KomentarzUdostępnij

Share on facebook
Facebook