Aktualności

Rząd szykuje istotne ograniczenie amortyzacji samochodów

Amortyzacja samaochodu
Nowe, niższe limity amortyzacji samochodów od 2026 roku Od 2026 r. limity amortyzacji mają wynosić:

225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083) oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,
150 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego, określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów wynosi mniej niż 50 g na kilometr,
100 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego, określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów jest równa lub wyższa niż 50 g na kilometr.

Niższe odpisy amortyzacyjne, to niższe koszty uzyskania przychodów i tym samym wyższy podatek dochodowy do zapłacenia. Taka interpretacja wydaje się uzasadniona. Zwłaszcza, że od stycznia 2022 r., po wejściu w życie Polskiego Ładu, wielu pracowników zostało zmuszonych do zapłacenia wyższego podatku, jeśli wykorzystują do celów prywatnych służbowe samochody.

Share on facebook
Facebook