Aktualności

Umowa z pracownicą w ciąży została zawarta dla pozoru

ZUS podważył umowę z pracownicą, która po dwóch miesiącach zatrudnienia zaczęła przebywać na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ nie było podstaw do twierdzenia, że umowa była realizowana i doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy. Jedynym celem jej zawarcia było stworzenie warunków do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. (Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt IV U 128/22)

Share on facebook
Facebook