Aktualności

CIT-8 ZA 2024 rok

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do złożenia zeznania rocznego CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym, w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku.

W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 upływa 31 marca.

W 2024 r. z uwagi na Święta Wielkanocne termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 za 2023 rok upływa 2 kwietnia 2024 r. Dotyczy to podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Ważne!
Zeznanie roczne CIT-8 składa się wyłącznie elektronicznie. Można je podpisać tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie jest możliwe podpisanie zeznania rocznego CIT-8 Profilem Zaufanym ani wysłanie tego zeznania za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Share on facebook
Facebook