Aktualności

ODSETKI WYŻSZE NIŻ DŁUG RAŻĄCO NARUSZAJĄ PRAWO

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił w całości zaskarżony nakaz zapłaty.

Celem umowy pożyczki nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie pożyczkodawcy i faktyczne doprowadzenie pożyczkobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia – uznał sąd w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Niezastosowanie przez sąd, który wydał zaskarżony nakaz zapłaty, art. 359 § 21 k.c. i art. 359 § 22 k.c. doprowadziło do bardzo poważnego uszczerbku w sferze prawnej pozwanego, powodując obciążenie go zobowiązaniem aktualnie przewyższającym pierwotny dług kilkadziesiąt razy, naruszając w ten sposób zasadę zaufania obywatela do państwa i godząc w bezpieczeństwo prawne pozwanego.

Sygnatura akt I NSNc 28/19, orzeczenie z 13 maja 2020 r.

Share on facebook
Facebook