Aktualności

ZAPŁAĆ NIŻSZĄ SKLADKĘ ZUS

Tarcza Antykryzysowa przyniosła zmiany odnoszące się do zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Niestety, najistotniejsze z nich nie odnoszą się do największych podmiotów zatrudniających więcej niż 49 ubezpieczonych.

Przedsiębiorstwa odprowadzające składki za więcej niż 9 i mniej niż 50 ubezpieczonych, zyskały możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zapłaty 50% składek należnych za okres od marca do maja 2020 r.

Płatnicy, którzy zdążyli już zapłacić składkę za marzec, mogą ją obecnie odzyskać, jeśli ich wniosek o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek za okres od marca do maja 2020 r. zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Share on facebook
Facebook