Aktualności

PODPISANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W świetle art. 214 § 1 K.s.h., zatrudniony w spółce z o.o. główny księgowy nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Kodeks spółek handlowych nie zawiera jednak regulacji zabraniających pełnienia funkcji członka zarządu przez głównego księgowego. Należy przy tym pamiętać, że powołanie danej osoby do zarządu powoduje nawiązanie między nią a spółką kapitałową stosunku organizacyjnego regulowanego przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Główny księgowy, który w formie pisemnej przyjął odpowiedzialność za określone obowiązki w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, jest zobowiązany (obok kierownika jednostki) do podpisania sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli prezes spółki pełni zarazem funkcję głównego księgowego, to osoba ta może sprawozdanie finansowe opatrzyć podpisem tylko raz.

Share on facebook
Facebook