Advokatus

Wszystko, czego potrzebujesz,
aby zarejestrować się i prowadzić firmę w Polsce

Day: 18 stycznia, 2024

RYCZAŁT ZA UŻYWANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU A PIT

NSA uznał, iż zwrot kosztów poniesionych przez pracownika „za pracodawcę” (z tytułu realizacji odrębnej od umowy o pracę umowy cywilnoprawnej dotyczącej używania prywatnego samochodu do celów służbowych) nie stanowi dla pracownika realnego przysporzenia majątkowego.

Read More »

OPŁATY ZA JEDNORAZOWE KUBKI I PUDEŁKA od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje część przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wprowadzonych do niej ze względu na obowiązującą w UE dyrektywę SUP.

Read More »

WYKREŚLENIE PODATNIKA Z REJESTRU VAT

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT z urzędu, po zablokowaniu jego rachunków, może nastąpić poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej i nie wymaga formy decyzji podatkowej, ani powiadamiania podatnika – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale w siedmioosobowym składzie.

Read More »