Aktualności

WYKREŚLENIE PODATNIKA Z REJESTRU VAT

Projekt bez nazwy (9)
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT z urzędu, po zablokowaniu jego rachunków, może nastąpić poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej i nie wymaga formy decyzji podatkowej, ani powiadamiania podatnika – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale w siedmioosobowym składzie.

Według NSA wykreślenie podatnika z rejestru VAT nie jest objęte normami postępowania podatkowego, wobec czego niedopuszczalne jest w tej sytuacji wydanie decyzji. ( uchwała NSA sygn. akt I FPS 3/23 z dnia 23 października 2023 r.)

Uchwała NSA może dziwić tych którzy liczyli na potwierdzenie tez Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 września 2019 r. (sygn. III SA/Wa 726/19). Zgodnie z nim dla sądu w Warszawie nie był do przyjęcia pogląd, że w takim przypadku wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT winno nastąpić bez jakiegokolwiek powiadomienia go o tym zdarzeniu. Przeczy temu nie tylko konieczność respektowania zasad ogólnych postępowania podatkowego mających umocowanie w normach konstytucyjnych, tj. art. 121, art. 124, art. 126 ordynacji podatkowej w kontekście art. 2 Konstytucji RP, ale także wykładnia systemowa wewnętrzna art. 96 ustawy o VAT – podkreśla Wojciech Kliś, doradca podatkowy z Kancelarii LTCA.

Share on facebook
Facebook