Aktualności

Przywrócenie terminu tylko w wyjątkowych sytuacjach

Instytucja przywrócenia terminu została zastrzeżona dla sytuacji wyjątkowych

Instytucja przywrócenia terminu została zastrzeżona dla sytuacji wyjątkowych, w których przekroczenie terminu do dokonania określonej czynności było następstwem nadzwyczajnych, nietypowych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, zaś stronie nie można przypisać chociażby lekkiego niedbalstwa czy braku dbałości o swoje interesy – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 maja 2022 r. sygn. akt I FSK 2126/18.

Share on facebook
Facebook