Aktualności

SN: Uniewinnienie oskarżonego i przedawnienie blokują kasację prokuratora

Nie można składać kasacji od uniewinniającego orzeczenia sądu w sprawie uchylania się od opodatkowania, gdy karalność czynu jest przedawniona.

Nawet jeśli nastąpił błąd co do kwalifikacji prawnej czynu – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i umorzył postępowanie wynikające z dwóch skarg złożonych przez prokuratora i Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. Bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Skoro zarzucany oskarżonemu czyn, zagrożony wyłącznie karą grzywny, miał zostać popełniony w czerwcu 2011 r., to termin przedawnienia rozpoczął swój bieg z końcem 2011 r. Przyjmując zatem 10-letni termin przedawnienia karalności zarzucanego mu przestępstwa skarbowego, okres ten upłynął z końcem 2021 r. (Sygn. akt I KK 52/22, orzeczenie z 8 czerwca 2022 r.)

Share on facebook
Facebook