Advokatus

Wszystko, czego potrzebujesz,
aby zarejestrować się i prowadzić firmę w Polsce

Tag: Podatek

virus, covid, science

CZY TARCZA ANTYKRYZYSOWA ZAWISŁA TERMINY PODATKOWE?

Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 tarczy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bieg wskazanych w ustawie rodzajowo terminów „przewidzianych przepisami prawa administracyjnego” nie rozpoczyna się, a bieg terminów, które się rozpoczęły, ulega zawieszeniu. Chodzi tu o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Read More »

ROZŁÓŻ PODATEK NA RATY

Rozłożenie na raty należności podatkowych to ulga, z której mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Podczas pandemii spowodowanej koronawirusem do składanego wniosku nie trzeba załączać dokumentacji.

Read More »