Aktualności

FISKUS NIE CHCE ODDAĆ PIENIĘDZY Z RACHUNKÓW VAT !!!

Mimo apeli przedsiębiorców rząd nie zdecydował się na systemowe - w ramach tarczy antykryzysowej - uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT przy podzielonej płatności. MF zapewnia, że o odblokowanie pieniędzy można wnioskować indywidualnie, a organy podatkowe traktują takie prośby priorytetowo. Obserwacje doradców podatkowych pokazują jednak, że w rzeczywistości fiskus nie jest aż tak przychylny.

Jan Sarnowski, wiceminister finansów, w odpowiedzi na niedawną interpelację poselską napisał, że bezpiecznym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia podatników, jak i budżetu państwa jest wykorzystanie dostępnych i sprawdzonych już narzędzi. Stwierdził tym samym, że nie ma i nie będzie możliwości uwolnienia środków zgromadzonych na rachunkach VAT dla wszystkich podatników automatycznie. Minister przypomniał, że firmy mogą składać indywidualne wnioski o uwolnienie środków z tego rachunku. Zapewnił także, że mimo iż ustawowy termin rozpatrzenia wniosku wynosi 60 dni, w rzeczywistości dzieje się to o wiele szybciej.

Z praktycznego punktu widzenia istotne jest, że zgodnie z przepisami ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zgody na przekazanie środków, jeżeli podatnik ma zaległość w VAT, podatkach dochodowych lub podatku akcyzowym albo z tytułu należności celnych. Do odmowy przekazania środków wystarczająca jest nawet uzasadniona obawa wystąpienia takiej zaległości.

Share on facebook
Facebook