Aktualności

KARA UMOWNA KOSZTEM

W wydanej niedawno interpretacji nr IPPB3/4510-833/15-3/S/DP/SP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zapłata kary umownej może być kosztem uzyskania przychodów. Stanowisko fiskusa jest skutkiem wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1361/16). Wcześniej skarbówka uważała, że tego typu wydatek nie może być kosztem i podlega wyłączeniu jak inne kary i odszkodowania. Po wyroku sądu musiała jednak zmienić zdanie.

LUK W VAT

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2019 r. luka podatkowa nie uległa istotnej zmianie, tj. z 12,08 proc. potencjalnych wpływów w 2018 r. do 12,03 proc. w 2019 r., w porównaniu do luki na poziomie 24-25 proc. w latach 2012-2015″ – podano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Okazuje się, że dotychczasowe źródło wzrostu dochodów budżetowych już wyschło.

URLOP STRONY A DORĘCZENIE PISM

Strona postępowania powinna przewidzieć możliwość doręczenia korespondencji w czasie swojej nieobecności spowodowanej urlopem i zabezpieczyć możliwość jej skutecznego odbioru. Niestety tego nie zrobiła, więc świadczyło to o jej niedbalstwie i uniemożliwiło przywrócenie terminu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

FISKUS NIE CHCE ODDAĆ PIENIĘDZY Z RACHUNKÓW VAT !!!

Mimo apeli przedsiębiorców rząd nie zdecydował się na systemowe – w ramach tarczy antykryzysowej – uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT przy podzielonej płatności. MF zapewnia, że o odblokowanie pieniędzy można wnioskować indywidualnie, a organy podatkowe traktują takie prośby priorytetowo. Obserwacje doradców podatkowych pokazują jednak, że w rzeczywistości fiskus nie jest aż tak przychylny.

virus, covid, science

CZY TARCZA ANTYKRYZYSOWA ZAWISŁA TERMINY PODATKOWE?

Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 tarczy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bieg wskazanych w ustawie rodzajowo terminów „przewidzianych przepisami prawa administracyjnego” nie rozpoczyna się, a bieg terminów, które się rozpoczęły, ulega zawieszeniu. Chodzi tu o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).