Advokatus

Wszystko, czego potrzebujesz,
aby zarejestrować się i prowadzić firmę w Polsce

Category: Aktualności

CIT-8 ZA 2024 rok

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do złożenia zeznania rocznego CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym, w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku.

Read More »

DWIE DUŻE REFORMY W PODATKACH

W 2024 r. przedsiębiorców czeka nie tylko praca nad wdrożeniem KSeF (przesunięty termin wprowadzenia na 01.01.2025 r.), ale także wprowadzenie JPK CIT, czyli raportowaniem skarbówce danych z ksiąg rachunkowych.

Read More »

RYCZAŁT ZA UŻYWANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU A PIT

NSA uznał, iż zwrot kosztów poniesionych przez pracownika „za pracodawcę” (z tytułu realizacji odrębnej od umowy o pracę umowy cywilnoprawnej dotyczącej używania prywatnego samochodu do celów służbowych) nie stanowi dla pracownika realnego przysporzenia majątkowego.

Read More »

OPŁATY ZA JEDNORAZOWE KUBKI I PUDEŁKA od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje część przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wprowadzonych do niej ze względu na obowiązującą w UE dyrektywę SUP.

Read More »