Advokatus

Wszystko, czego potrzebujesz,
aby zarejestrować się i prowadzić firmę w Polsce

Category: Aktualności

LUK W VAT

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2019 r. luka podatkowa nie uległa istotnej zmianie, tj. z 12,08 proc. potencjalnych wpływów w 2018 r. do 12,03 proc. w 2019 r., w porównaniu do luki na poziomie 24-25 proc. w latach 2012-2015″ – podano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Okazuje się, że dotychczasowe źródło wzrostu dochodów budżetowych już wyschło.

Read More »

URLOP STRONY A DORĘCZENIE PISM

Strona postępowania powinna przewidzieć możliwość doręczenia korespondencji w czasie swojej nieobecności spowodowanej urlopem i zabezpieczyć możliwość jej skutecznego odbioru. Niestety tego nie zrobiła, więc świadczyło to o jej niedbalstwie i uniemożliwiło przywrócenie terminu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Read More »

FISKUS NIE CHCE ODDAĆ PIENIĘDZY Z RACHUNKÓW VAT !!!

Mimo apeli przedsiębiorców rząd nie zdecydował się na systemowe – w ramach tarczy antykryzysowej – uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT przy podzielonej płatności. MF zapewnia, że o odblokowanie pieniędzy można wnioskować indywidualnie, a organy podatkowe traktują takie prośby priorytetowo. Obserwacje doradców podatkowych pokazują jednak, że w rzeczywistości fiskus nie jest aż tak przychylny.

Read More »
virus, covid, science

CZY TARCZA ANTYKRYZYSOWA ZAWISŁA TERMINY PODATKOWE?

Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 tarczy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bieg wskazanych w ustawie rodzajowo terminów „przewidzianych przepisami prawa administracyjnego” nie rozpoczyna się, a bieg terminów, które się rozpoczęły, ulega zawieszeniu. Chodzi tu o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Read More »

ZAPŁAĆ NIŻSZĄ SKLADKĘ ZUS

Tarcza Antykryzysowa przyniosła zmiany odnoszące się do zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Niestety, najistotniejsze z nich nie odnoszą się do największych podmiotów zatrudniających więcej niż 49 ubezpieczonych.

Read More »

ROZŁÓŻ PODATEK NA RATY

Rozłożenie na raty należności podatkowych to ulga, z której mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Podczas pandemii spowodowanej koronawirusem do składanego wniosku nie trzeba załączać dokumentacji.

Read More »

DANE Z TWOJEGO TELEFONU POZWOLĄ CIĘ KARAĆ.

Tzw. Tarcza 2 to ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która jednak zmienia też ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem COVID‑19.

Read More »